กทพ.เชิญสมัครใช้บัตร Easy Pass แทนเงินสด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหารถติด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass แทนการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเตรียมเงินสด

0
336

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass แทนการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยเงินสด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเตรียมเงินสด และไม่ต้องเปิดกระจกรถ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. ได้ยกเลิกการเก็บเงินค่าประกันบัตรฯ จำนวน 1,000 บาท รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บัตร Easy Pass จำนวน 1,230,203 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดย กทพ. ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทั้งการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การเพิ่มช่อง Easy Pass รวมถึงเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกรรมกับธนาคารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น สำหรับแบตเตอรี่ในบัตร Easy Pass จะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 – 7 ปี หากแบตเตอรี่หมดจะทำให้ระบบเก็บค่าผ่านทางฯ ไม่สามารถตรวจพบและอ่านบัตรฯ ไม่ได้ ซึ่งผู้ใช้บัตรฯ สามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนบัตรฯ ใหม่ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service และศูนย์บริการ Easy Pass Fast Service
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ติดตั้งบัตรฯ ไว้ในจุดที่กำหนด คือ บริเวณหน้ากระจกรถ หลังกระจกมองหลัง และเติมเงินในบัตรฯ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากผู้ใช้บัตรฯ บางรายไม่ได้ติดตั้งบัตรฯ ไว้ในจุดที่กำหนด ทำให้ระบบเก็บค่าผ่านทางฯ ไม่สามารถตรวจพบและอ่านบัตรฯ ได้ ไม้กั้นช่องทางจึงไม่เปิด ส่งผลให้การจราจรติดขัด โดยหากยอดเงินในบัตรฯ คงเหลือต่ำกว่า 200 บาท ขณะขับรถผ่านช่องทางจะมีเสียงเตือน สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรฯ ได้ที่ www.thaieasypass.com