“บ้านขาว 999”ก้าวที่มั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น!

0
181

เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของจริงสำหรับ“คุณธีรศักดิ์ เจียระศิริสิน”หรือรู้จักกันเป็นวงกว้างในวงการขนส่งเมืองสองแควในนาม “เฮียขาว”บิ๊กบอสผู้บริหารรุ่น 2 แห่งหจก.“บ้านขาว 999”ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระดับแถวหน้าในจ.พิษณุโลก

“บ้านขาว 999”ที่ได้โลดแล่นบนเส้นทางธุรกิจขนส่งกว่า 40 ปีที่กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ธรรมดา จากจุดเริ่มต้นรุ่นคุณพ่อผู้บุกเบิกปูเส้นทางวางรากฐานไว้ให้เป็นทุนเดิม และ”เฮียขาว”ได้สานต่อความฝันด้วย DNA ที่เข้มข้นผนวกด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทันสมัย สำทับด้วยพลังบวกอันสำคัญจากภรรยาคู่ชีวิต“คุณสิริกร ทองสุขงาม”ช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจเป็นแรงส่งให้ “บ้านขาว 999”สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคและก้าวย่างสู่การเติบโตที่มั่นคงจากรุ่นสู่รุ่นในวันนี้

สืบก้าวแรก…สู่ก้าวย่าง “เฮียขาวพิษณุโลก”

คุณธีรศักดิ์ เจียระศิริสิน ผู้บริหารรุ่น 2 แห่งหจก.บ้านขาว 999 ได้ย้อนเวลาและฉายภาพธุรกิจที่กว่าจะมีวันนี้ว่าในอดีต ครอบครัวเคยกังวลว่าธุรกิจขนส่งเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างยาก แต่ด้วยวิสัยทัศน์แห่งผู้นำในอนาคต ประกอบกับเทรนด์เทคโนโลยี สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับการขับเคลื่อนธุรกิจได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้ตัดสินใจสานต่อธุรกิจของครอบครัวจากรุ่นคุณพ่อที่เคยวางรากฐานเอาไว้ให้เติบโตเรื่อยมาเป็นธุรกิจบ้านขาวขนส่งฯมาถึงปัจจุบัน 

“ด้วยมุมมองที่ไม่หยุดนิ่งและเปิดกว้างเพื่อการพัฒนาอยู่เสมอ ประกอบกับประสบการณ์ที่ตนเองได้สั่งสมมาและมีความเชี่ยวชาญในด้านการธุรกิจขนส่งและที่เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท,ห้างร้านในพื้นที่จ.พิษณุโลก จึงได้มีการบอกปากต่อปากและเป็นที่รู้จักชื่อเสียงฮิตติดหูที่เรียกกันในนาม“เฮียขาวพิษณุโลก”

ก้าวกองหนุน!เลือกแบรนด์ PANUS เสริมทัพรับงาน

เฮียขาว ได้เล่าต่อว่าจากในอดีตธุรกิจบ้านขาวฯริ่มต้นด้วยการใช้รถคอกเกษตรวิ่งงาน แต่ด้วย Segment กลุ่มตลาดผู้รับบริการยังเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆมีจำนวนไม่มากและมีอัตราการเติบโตค่อนข้างช้า จึงมองหาโอกาสใหม่ๆโดยผันตัวมาเริ่มใช้รถในกลุ่มพื้นเรียบบรรทุก โดยเลือกเป็นแบรนด์ PANUS มาเสริมทัพรับงาน อาทิเช่น การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก,คอยล์,ยาง,สินค้าอุปโภคบริโภค,ข้าว และสินค้าทั่วไป โดยได้รับความไว้วางใจในการขนส่งสินค้าโปรเจคต์ใหญ่ๆ เช่น ข้าว ที่กระจายส่งไปยังต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ก้าวไกล!

นอกจากนี้ คุณธีรศักดิ์ ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ในอนาคตว่าธุรกิจขนส่งแม้นว่าเราจะอยู่จุดใดก็ตาม แต่ภาพธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ยังคงมีความจำเป็นเสมอ ร่วมถึงเป็นธุรกิจเสาหลักใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น กระจายสินค้าตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปสู่ระดับประเทศ จึงมองเห็นโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท แม้นในภาพอนาคตของจะมีเทรนด์รถพลังงานไฟฟ้า EV ที่จะเข้ามา Disruption แต่ก็ไม่เป็นผลที่จะหยุดการเติบโตของธุรกิจขนส่งได้ เพียงแต่มีเปลี่ยนแปลงแค่เครื่ืองมือในการทำงานเท่านั้นเอง

“ความสำคัญพลังงานไฟฟ้ามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านธุรกิจในอนาคตและยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตนจึงปลูกฝังแนวคิดให้กับพนักงาน โดยเริ่มต้นจากตนเองในการศึกษาหาความรู้ และทดลองใช้งานจริง อาทิเช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์ภายในตัวบ้าน และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงพลังงานน้ำมันเป็นพลังงานใฟฟ้า แต่ทว่า ก็คงยังต้องคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ระยะทางในการวิ่ง ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างผลความคุ้มค่าในธุรกิจต่อไป”เฮียขาว สรุปปิดท้าย

บนเส้นทางธุรกิจกว่าจะประสบความเร็จล้วนต้องฝ่าปัญหาอุปสรรคและต้องไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาพร้อมรับกับทุกเทรนด์การเปลี่ยนอย่างมีวิสัยทัศน์ เฉกเช่นที่“บ้านขาว 999”เคยก้าวผ่านและก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์จากรุ่นสู่รุ่น!