คค.บี้สนข.เร่งดำเนินการระบบตั๋วร่วม “แมงมุม”ให้ปชช.เริ่มใช้ภายในเดือนต.ค.ศกนี้

กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ประชาชนได้เริ่มใช้ “บัตรแมงมุม” ภายในเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มความสะดวกสบายเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบ

0
207

กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินการระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ประชาชนได้เริ่มใช้ “บัตรแมงมุม” ภายในเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มความสะดวกสบายเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบ
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการระบบตั๋วร่วม หรือบัตรแมงมุม เพื่อให้บริการประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งระบบรถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ รวมทั้งใช้แทนเงินสดในการชำระค่าสินค้า และนำมาให้บริการกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้
1..ระบบตั๋วร่วมรองรับการเดินทางเชื่อมต่อผ่าน “บัตรแมงมุม” สนข. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ได้เร่งรัดดำเนินการให้สามารถใช้ “บัตรแมงมุม” ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากระบบรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. และรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ รถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สำหรับในระยะต่อไปจะสามารถใช้บริการได้ครอบคลุมทุกระบบการขนส่ง ได้แก่ ทางพิเศษ เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. “บัตรแมงมุม” รองรับการชำระค่าสินค้า โดยสามารถใช้แทนเงินสดชำระค่าสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วม คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้ในปี 2561
3. ระบบตั๋วร่วมรองรับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (E-Payment) ผ่าน “บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย” ของรัฐบาล ระบบตั๋วร่วมได้ออกแบบระบบให้สามารถรองรับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ภายใต้โครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บัตรสวัสดิการชำระค่าเดินทางด้วยรถโดยสารของ ขสมก. ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดแผนบูรณาการระบบตั๋วร่วมเข้ากับระบบจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มใช้ระบบตั๋วร่วมได้ในเดือนตุลาคม 2560
ซึ่งขณะนี้ ขสมก. ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบ e-Ticket เพื่อใช้งานกับระบบตั๋วร่วนและระบบสวัสดิการแล้ว โดยจะให้เริ่มใช้งานได้ในระยะแรก จำนวน 800 คัน และจะดำเนินการในระยะต่อไปจนครบ 2,600 คัน