ขบ. ผนึก กสท ยกระดับการบริหารจัดการรถ และสนับสนุนการใช้ GPS Tracking

0
192

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพิ่มบริการเครือข่ายส่งสัญญาณคุณภาพสูง ยกระดับการบริหารจัดการรถ และสนับสนุนการใช้ GPS Tracking 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยเพิ่มทางเลือกบริการเครือข่ายส่งสัญญาณที่ได้มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ ทำให้การทำงานของระบบ GPS Tracking ในรถโดยสารและรถบรรทุกมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

โดยกำหนดเป้าหมายให้มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking เชื่อมโยงและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง โดย ขบ. ได้ร่วมมือกับ CAT เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองและรองรับการทำงานของระบบ GPS Tracking เช่น บริการเครือข่ายส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง บริการอื่น ๆ ในอัตราพิเศษ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการเชิงป้องกันด้วยระบบเฝ้าระวัง สร้างโครงข่ายการคมนาคมที่มีคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ดีและเชื่อมั่นในความปลอดภัย ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ขบ. ได้ร่วมมือกับ CAT พัฒนาระบบตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีพิกัดดาวเทียม ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำบริการที่หลากหลายมาร่วมสนับสนุนภารกิจของ ขบ. ถือเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์เชิงรุกตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นยกระดับการบริการสาธารณะสู่ทศวรรษหน้าอย่างมีศักยภาพ

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.bgfleet.in.th/