“อาคม”สำรวจพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงกลางดง – ปางอโศก

0
184

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยระหว่างเดินทางสำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – นครราชสีมา ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงกลางดง-ปางอโศกว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – นครราชสีมา กระทรวงคมนาคมได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่สถานีกลางดง –ปางอโศก เสาโทรเลข (สทล.) ที่ 161 หลัก 3 – 4 โดยใช้พื้นที่ตามแนวเส้นทางด้านละ 40 เมตร และจะต้องปรับแนวเส้นทางเวนคืนที่ดินเพิ่ม ซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงจากสถานีกรุงเทพ – นครราชสีมา มีจำนวน 6 สถานี ส่วนสัญญาที่ 2.2 จะส่งให้รัฐมนตรีพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้  และสัญญาที่เหลือจะใช้เวลา 6 – 8 เดือน และจะเตรียมทีมที่ 2 เพื่อสำรวจเส้นทางนครราชสีมา – หนองคาย มีจำนวน 5 สถานี คือ นครราชสีมา ชุมทางบ้านไผ่(เชื่อมทางคู่เส้นใหม่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ซึ่งเป้าหมายจะเสร็จในปี 2565

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากคุนหมิง ประเทศจีนมายังประเทศไทย  ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสถานีบ้านกระโดน เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น โดยจะใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในบริเวณใกล้เคียง เช่น บัวใหญ่ –ท่าพระ เพื่อจะขนสินค้าจากหนองคาย นครพนม ลงสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และจะเป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงที่สถานีจิระ โดยจะมอบให้กรมทางหลวงชนบท พิจารณาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางถนนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง