ยังจะ…ดั้นเมฆปฏิรูปต่ออีกหรอ?

0
123

เหลือบเห็นข่าวกระทรวงหูกวางออกโรงโชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงหลังโครงการทดลองเดินรถโดยสารสาธารณะสายใหม่ทั้ง 8 เส้นทางครบขวบเดือนตามที่โม่แป้งไว้ตั้งแต่แรกก่อนเริ่มโครงการสวยหรูนี้ (ตั้งแต่ 15 ส.ค.- 15 ก.ย. 2560 )โดยระบุอย่างหน้าชื่นตาบานว่าตลอดขวบเดือนแห่งการทดลองมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด 195,046 คน รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,092,760 บาท

เท่านั้นยังไม่พอยังโชว์พาวต่อไปว่าเมื่อเปรียบเทียบผู้โดยสารต่อวันต่อคันของเส้นทางทดลองวิ่งสายใหม่และเส้นทางเดินรถเดิมที่เปิดให้บริการควบคู่กันพบว่า ผู้โดยสารเฉลี่ยของรถโดยสารในเส้นทางทดลองทั้ง 8 เส้นทาง อยู่ที่ราว 1,218 คน/คัน/วัน ขณะที่เส้นทางเดินรถเดิมมีผู้โดยสาร 2,760 คน/คัน/วัน คิดเป็นสัดส่วน 31% : 69%

ขณะที่เสียงตอบรับ-ข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้ใช้บริการทดลองเส้นทางเดินรถ 8 เส้นทาง ตลอดขวบเดือนที่ผ่านช่องทาง Call Center 1348 ของขสมก. พบว่ามีข้อร้องเรียนไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถถึงมากถึง 96 ครั้ง คิดเป็น 35.39% อ้างเหตุผลสร้างความสับสนเส้นทางให้กับคนกรุงพร้อมกับร้องเรียนให้ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ-ยกเลิกการใช้ภาษาอังกฤษบนรายชื่อสายรถเมล์

ด้านพี่หนิทสนิท พรมวงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ก็ไม่วายตกเทรนด์ข่าวออกโรงมาสับทับน้ำหนักข่าวว่า”ผลทดลองเส้นทางเดินรถ 8 เส้นทางใหม่พบว่ามีความต้องการปฏิรูปเส้นทางใหม่ในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม ขบ.จะหยุดให้บริการทั้ง 8 เส้นทางแล้วนำรถเมล์กลับไปวิ่งเส้นทางเดิมควบคู่ไปกับการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประมวลผลการทดลองเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในครั้งหน้า”

ปิศาจขนส่ง อ่านข่าวนี้แล้วพยายามอ่านหลายๆรอบพร้อมกับระดมสติปัญญาไตร่ตรอง-วิเคราะห์เชิงลึกแล้วอาการคันตามง่ามมื้อไม่ได้ก็เลยอดไม่ได้ที่ต้องกระแทกแป้นพิมพ์สะท้อนความรู้สึกข้างในซะหน่อย

โครงการนี้โดนด่ากระแสสังคมถาโถม-ด่าขรมทั้งเมือง เพราะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ที่ผุดขึ้นภายใต้ภูมิปัญญาของกระทรวงฯ ถึงกระนั้นก็ยังดื้อรั้นที่จะลุยทดทองให้ได้ ครั้นครบขวบเดือนแล้วหลักฐานมันก็เป็นดัชนีประจานความล้มเหลวแล้ว ทั้งตัวเลขผู้ใช้บริการในเส้นทางทดลองกับเส้นทางเดิมก็สวนทางกันอยู่แล้ว

สำทับด้วยเสียงเรียกร้องผ่าน Call Center จบแทบสายจะไหม้บอกให้ยกเลิกการทดลองเหอะ เพราะมันสร้างความ “สับสน”ให้กับผู้ใช้บริการในภาพรวม ยิ่งต้องอึ้งกิมกี่ซ้ำซากเมื่อพี่หนิทของกระผมบอก  “มีความต้องการปฏิรูปเส้นทางใหม่ในอนาคตต่อไป ขบ.ไม่ได้ยกเลิกการทดลอง แต่ขบ.จะหยุดให้บริการทั้ง 8 เส้นทางแล้วนำรถเมล์กลับไปวิ่งเส้นทางเดิมควบคู่ไปกับการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประมวลผลการทดลองเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในครั้งหน้า

ไม่รู้พี่แกเอาตรรกะพิลึกนี้มาจากดาวอังคารไหนก็ไม่ทราบ ไม่ยกเลิกการทดลองแต่หยุดให้บริการแล้วนำรถกลับไปวิ่งเส้นทางเดิม แล้วจะทดทองในเส้นทางใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แค่นี้ยังไม่อับอายขายขี้หน้าพอหรืออย่างไร?ถึงได้ดื้อรั้นดั้นเมฆเสกเส้นทางใหม่ทดลองสนอง “ภูมิปัญญา”นอกตำรา –โลก…..เห้อ!ข้อยล่ะเหมิ้ดคำสิเว้า!