จท.แจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและปชช.ระมัดระวังการเดินทางทางน้ำ 6-14 พ.ย.นี้

0
141

กรมเจ้าท่าแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำและการกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในช่วงที่น้ำมีระดับสูงกว่าปกติ ระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน นี้ 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและผู้ใช้บริการการเดินทางทางน้ำ ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2560 ให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ จท. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับน้ำสูงกว่าปกติ
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จท. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็น ภาคใต้มีฝนตกชุก คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยในระหว่างวันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุน เมื่อปะทะมวลน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากบริเวณด้านเหนือของประเทศไทย ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูงกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ

จากเหตุดังกล่าว จท. ได้กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เป็นเขตพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในช่วงที่น้ำมีระดับสูงกว่าปกติ โดยกำหนดเส้นทางและควบคุมความเร็วในการเดินเรือ เรือที่เดินขึ้น – ล่องที่ไม่ได้กำลังจะเข้าเทียบท่า หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดให้เดินกลางลำน้ำ และต้องลดความเร็วของเรือลง เพื่อมิให้คลื่นของเรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน หรือทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ จท. ได้ติดตามการจราจรทางน้ำทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกและความปลอดภัยอย่างสูงสุด รวมทั้งมั่นใจในการเดินทางทางน้ำหากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำและการเดินเรือ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง