เปิดเวทีสัมมนาวิชาการระดับชาติ ‘ความปลอดภัยทางถนน’

0
200

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 และได้ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” Invest for Sustainable Road Safety เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม โฆษกกระทรวงคมนาคม นักวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” Invest for Sustainable Road Safety จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ด้วยความร่วมมือจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดสัมมนา รณรงค์ป้องกัน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาล “ทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563” ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 เน้นย้ำให้ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการ 4 ห้าม 2 ได้แก่ ห้ามขับเร็ว ห้ามดื่ม – เมาขับ ห้ามง่วงขับ ห้ามโทรขับ และต้องคาดเข็มขัด ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่จักรยานยนต์