ทช.เริ่มแผน“ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”รับการเดินทางช่วงปีใหม่

0
220

กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน โดยเริ่มดำเนินการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ทช. ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนตามรูปแบบที่ ทช. กำหนด ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง สามารถสอบถามเส้นทางเลี่ยงของ ทช. ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง