ขบ.และทล. เปิดโครงการ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง”รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

0
236

กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง จับมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดโครงการ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คมนาคมห่วงใย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เริ่มต้นการปฏิบัติงานเข้มข้นทุกรูปแบบ ทุกมาตรการ เพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทาง พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนทุกคน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมจัดบริการและอำนวยความสะดวกทุกโหมดการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอและต้องปลอดภัย ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคมภายใต้นโยบาย One Transport ระบบขนส่งทุกรูปแบบ การเดินทางที่ต้องเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดของประชาชน กำหนดมาตรการเข้มข้น 777 โดย 7 วันแรกตั้งแต่วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560 ช่วงแรกของการเริ่มต้นความปลอดภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับช่วง 7 วันของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 ซึ่งต้องเข้มข้นทุกมาตรการทั้งการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ส่วน 7 วันหลัง ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2561 คาดว่าการเดินทางของประชาชนจะเริ่มเบาบางลง อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมยังกำหนดให้ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทั่วไทย ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการ ตรวจความพร้อมของรถโดยสารทุกคันตาม checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกคน และเข้มงวดตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท จุดตรวจระหว่างการเดินทาง บนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด ใน 14 แห่ง จุดให้บริการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 189 จุดทั่วไทย และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้บริการประชาชนมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเปิด “ศูนย์อำนวยการบริหารการดูแลประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2561 กรมการขนส่งทางบก” โดยใช้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เป็นศูนย์บัญชาการกลางในการควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกในภาพรวมทั่วประเทศ

ขณะที่นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมทางหลวงในช่วง 7 วัน การเดินทางเทศกาลปีใหม่ โดยดำเนินการเข้มข้นยกกำลังสองเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทาง ตามที่กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ใน 61 สายทาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง 41 สายทาง และกรมทางหลวงชนบท 20 สายทาง โดยติดตามตรวจสอบและอำนวยการจราจรด้วยกล้อง CCTV พร้อมรายงานสภาพการจราจร Online แบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Mobile Application ควบคู่กับการออกตรวจสอบเส้นทางเป็นระยะและตั้งจุดเฝ้าระวัง จุดตรวจความเร็วและแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทาง และตั้งเต็นท์บริการทั่วไทย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย เต็นท์บริการและแนะนำเส้นทาง, เต็นท์บริการและจุดพักรถ, เต็นท์ช่วยเหลือใกล้แหล่งท่องเที่ยว พร้อมจัดตั้ง 125 ศูนย์ประสานงาน 159 จุดให้บริการทั่วไทย 198 จุดให้บริการตำรวจทางหลวง “เทศกาลปีใหม่ 2561” และยกเว้นค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษสาย 7 กรุงเทพ-ชลบุรี และสาย 9 ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2561 รวม 8 วัน

นอกจากนี้ ในช่วง 7 วันการเดินทางของประชาชน กรมทางหลวงได้คืนพื้นที่ผิวจราจรโครงการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย และห้ามจอดพักรถบริเวณไหล่ทาง ในช่วงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อเป้าหมายความสำเร็จ สถิติอุบัติเหตุลดลงทั้งจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ