Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

0
200

กรมการขนส่งทางบก เปิดตัว Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทางเลือกเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  พร้อมเพิ่มทางเลือกเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เน้นจุดเด่นที่ความเข้าใจความต้องการของผู้โดยสารอย่างลึกซึ้ง แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย มั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง พร้อมสาธิตวิธีเรียกใช้บริการรถ Taxi OK ผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นปฐมฤกษ์ โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ประกอบการ ศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ผู้ให้บริการ GPS  ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณ บริษัทประกันภัย ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดมิติใหม่ของการให้บริการแท็กซี่ไทยอย่างเป็นรูปธรรม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการแท็กซี่มิติใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกได้เดินหน้าโครงการ “Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย” ซึ่งถือเป็นการยกระดับการให้บริการรถแท็กซี่ไทยทั้งระบบเป็นครั้งแรก ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับ ดูแล และควบคุมความปลอดภัยจากภาครัฐ เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ขับรถแท็กซี่ ทั้งนี้ Taxi OK “แตกต่าง” จากแท็กซี่มิเตอร์ในปัจจุบัน เนื่องจากพัฒนาขึ้นโดยมุ่งไปยังสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการอย่างแท้จริง เช่น การใช้เทคโนโลยี GPS Tracking ที่มีระบบยืนยันตัวตนผู้ขับรถ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย กล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot ปุ่มฉุกเฉิน SOS จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และมีความแตกต่างชัดเจนด้วยแอพพลิเคชั่น Taxi OK สำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้สะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้โดยสาร ซึ่งจะเข้ามาแก้ไขความไม่สะดวกสบายด้านบริการแท็กซี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันจากปัญหาต่างๆ เช่น ผู้ขับรถเลือกรับผู้โดยสาร ปฏิเสธการให้บริการทั้งที่ยังเปิดไฟสถานะว่าง ความเที่ยงตรงของมาตรค่าโดยสาร หรือการคิดค่าโดยสารเกินจริงจากอัตราที่ปรากฏบนมาตรค่าโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้ขับรถแท็กซี่ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า แอพพลิเคชั่น Taxi OK พัฒนาขึ้นบนแนวคิดการใช้งานที่ง่ายแต่ครอบคลุม ทุกต้องการ ตอบโจทย์ทุกความปลอดภัย เข้าถึงได้สะดวก เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ด ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก App Store, Google Play และ Window Phone เพียงค้นหาคำว่า “Taxi OK” และติดตั้งแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งานเพียงลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ จากนั้นจองรถ ระบุสถานที่ต้นทาง-ปลายทาง เลือกการใช้งานรถมาตรฐาน (Taxi OK) หรือ รถวีไอพี (Taxi VIP) รวมถึงยังเลือกศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ที่ต้องการซึ่งมีอยู่ระบบจำนวนทั้งสิ้น 14 ศูนย์ ทั้งนี้เมื่อมีรถแท็กซี่ตอบรับงานแล้วแอพพลิเคชั่นจะแสดงสถานะแท็กซี่กำลังเดินทางไปรับ โดยจะแสดงชื่อ-สกุล หมายเลขทะเบียนรถ และเบอร์ติดต่อของผู้ขับรถ       และขณะอยู่บนรถแท็กซี่ผู้โดยสารสามารถแจ้งผู้อื่นให้ทราบตำแหน่งพิกัดได้ตลอดการเดินทางด้วยปุ่ม “ติดตามแท็กซี่” กรณีเกิด       เหตุฉุกเฉิน ในรถผู้โดยสารสามารถกดปุ่มฉุกเฉินภายในรถแท็กซี่ หรือ กดขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่นได้เช่นกัน ซึ่งระบบจะส่งพิกัดตำแหน่ง และข้อมูลผู้แจ้ง แบบ Real-time ไปยังศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ เชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ ของกรมการขนส่งทางบก (DLT Taxi Center) และเพิ่มความสามารถในการดูแลผู้โดยสารเชื่อมข้อมูลกับแอพพลิเคชั่น Police  ilertu ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกข้อมูลสำคัญที่จำเป็นจะไปปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในท้องที่เกิดเหตุทันที เพื่อให้เข้าช่วยเหลือโดยตรง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเปิดกว้างให้เรียกรถแท็กซี่ในโครงการได้ทุกคัน รวมถึงรถแท็กซี่ปัจจุบันที่ยังคงเหลืออายุการให้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกให้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในภาคสมัครใจ หลังจากติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ เข้าเป็นสมาชิกในศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก สามารถเชื่อมโยงกับระบบรับงานผ่านแอพพลิเคชั่นและจะได้รับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์โครงการ Taxi OK ติดหน้ารถ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้พื้นที่เป็นจุดจอดรอของรถ Taxi OK ในแหล่งชุมชนที่ประชาชนนิยมใช้บริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมาก อาทิ จุดจอดกรมการขนส่งทางบก จุดจอดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเข้าถึงผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับแท็กซี่ในปัจจุบันที่ยังไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการในขณะนี้ ยังคงเป็นรูปแบบ   การให้บริการสาธารณะที่ถูกกฎหมาย สามารถให้บริการประชาชนได้ไปตลอดจนกว่าจะหมดอายุการใช้งานรถ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการเข้มงวดกวดขันและลงโทษสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีความผิด เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งแท็กซี่มิเตอร์และ Taxi OK

 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังสนับสนุนและกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและลดผลกระทบของผู้ประกอบการ โดยจับมือกับภาคเอกชน อาทิ ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณ (True, AIS, CAT) บริษัทประกันภัย (ทิพยประกันภัย, กรุงไทยพานิชประกันภัย, สยามซิตี้ประกันภัย, วิริยะประกันภัย, เทเวศประกันภัย) มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ โดยเฉพาะในงานวันนี้ CAT ได้นำแพ็กเกจโปรโมชั่น GPS Tracking อินเทอร์เน็ตราคาประหยัดจากที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ด้านกลุ่มทรู จัดดีไวซ์ อุปกรณ์ IoT และโปรโมชั่นทรูมูฟ เอช 4G+ อาทิ True SMART 4G Adventure สมาร์ทโฟนที่เป็น 4G Walkie Talkie ในเครื่องเดียว ด้วยแอพพลิเคชั่น True Push to Talk สามารถสื่อสารในกลุ่มพร้อมกันสูงสุดถึง 100 เครื่อง พร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น Taxi OK เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ได้ทันที นอกจากนี้ ยังมีโซลูชัน Smart Transport With DLT ใช้งานบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G+ ในราคาค่าบริการพิเศษ (ฟรีค่าอุปกรณ์และค่าแรกเข้า) พร้อมกันนี้ ยังมีอุปกรณ์ 4G Car WiFi สำหรับเชื่อมต่อ WiFi ในรถยนต์ เพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้โดยสารในรถแท็กซี่ ด้านวิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนผู้ขับรถแท็กซี่ Taxi OK ที่มีกรมธรรม์วิริยะประกันภัยประเภท 1 หรือ 3 สามารถลงทะเบียนรับคูปองฟรี พ.ร.บ. ในปีถัดไป และสามารถซื้อกรมธรรม์ขับขี่สุขใจซึ่งจะให้ความคุ้มครองชดเชยระหว่างรอรถซ่อม ในขณะที่เทเวศประกันภัยมอบคูปองส่วนลดทันที 500 บาท สำหรับผู้ขับรถที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจอย่างน้อยประเภท 3 ขึ้นไป และทิพยประกันภัย มาพร้อมกับส่วนลดเบี้ยประกัน 10-15% รวมถึงภายในงานยังมีภาคีเครือข่ายที่จะนำผลิตภัณฑ์มาร่วมออกบูธ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การที่ Taxi OK เกิดขึ้นอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ขับรถซึ่งถือเป็น Key Man เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ซึ่งจะขับเคลื่อนระบบแท็กซี่ไทยภายใต้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ Taxi OK ให้กลายเป็นความสำเร็จต่อเนื่อง ยั่งยืน จนนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการให้บริการรถสาธารณะของประเทศของประชาชน สภาพเศรษฐกิจสังคมและประเทศในภาพรวม และจะเป็นการยกระดับการประกอบอาชีพของผู้ขับรถแท็กซี่ นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการ สหกรณ์แท็กซี่ ศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ผู้ให้บริการ GPS ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดมิติใหม่ของการให้บริการแท็กซี่ไทยที่ตรงใจผู้โดยสารในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม