ทางหลวงหมายเลข 1349 สายอำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ระยะทาง 90 กม.เปิดให้สัญจรแล้ว

0
1398

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1349 สายอำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพสายทาง เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก สนับสนุนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กระจายอย่างทั่วถึง ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรแล้ว
ทล. โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และศูนย์สร้างทางลำปาง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1349 สายอำเภอสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อระหว่างอำเภอสะเมิง – อำเภอกัลยาณิวัฒนา (วัดจันทร์) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เนื่องจากเดิมเป็นเส้นทางตัดผ่านป่าสนและป่าเบญจพรรณ มีสภาพเป็นทางลาดยางมาตรฐานต่ำและทางลูกรังยาวต่อเนื่อง โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐาน ขนาด 2 ช่องจราจรไป – กลับ ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางระหว่างอำเภอสะเมิง – อำเภอกัลยาณิวัฒนา (วัดจันทร์) และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามผ่านป่าสนและหมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอะญอ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางไปท่องเที่ยวเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 (Samoeng Strawberry Festival) ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดขับรถมีน้ำใจ และรักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัย สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)