แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่พนักงาน

0
242

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาล สำหรับให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในระบบรถไฟฟ้า

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์  เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานของบริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการปฐมพยายบาลเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นภายในระบบรถไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการฝึกหัดใช้ชุดปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีประจำทุกสถานี เช่น แผ่นกระดานรองหลัง พร้อมสายรัดตัว และอุปกรณ์ประคองศีรษะ กระเป๋าชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสภากาชาดไทยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สถานีมักกะสัน