วันจันทร์, มีนาคม 25, 2019

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน“วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019”ปี’62

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019” ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเสียสละทุ่มเท แรงกายแรงใจในการ สร้างคุณประโยชน์...

ทำ MOU คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับนายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การเรียนการสอน ฝึกอบรมบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนิวแมติกส์  หลังจากเสร็จพิธีลงนามรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  และหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า...

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ลงนามร่วมมือทางวิชาการ เล็งต่อยอดกว่า 150 สถาบันฯ ในปี 62

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ พร้อมเดินหน้าสานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในฐานะผู้นำด้านการขนส่งอันดับ 1 ในประเทศไทย การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานทางการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยทางบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งเป้าร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนหรือการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคต...

กทพ. ซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย สร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรใต้ด่วนฉลองรัช

ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2562 ณ ชุมชนเกาะกลาง บริเวณสวน 80 พรรษา มหาราชินี 100 ปี กระทรวงคมมนาคม

เลือกวิศวกรรมไฟฟ้าที่ มจพ. ครอบครัวสนับสนุน อยากเรียนอะไรให้ตัดสินใจเอง

วันนี้พารู้จักเด็กกรุงเทพแต่ไปเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จบการศึกษาจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาทำความรู้จัก “เจตน์” มีชื่อจริงว่า นายเจตน์ บุญญดิเรก กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (PNT)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  สไตล์ชิลๆ ของ “เจตน์” ประมาณเด็กช่างอารมณ์ดี มีจิตอาสาหน้าตานายแบบได้เลย มองโลกในแง่ดีและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการทำงาน การเรียนให้มีความสุข เพราะหนุ่ม “เจตน์”  เชื่อว่าการมีทัศนคติที่ดีๆ ก็จะสามารถช่วยให้ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี คมไหมค่ะ...

สมาคมผู้ปกครองและครูรร.เตรียมทหาร เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุกคืบ มจพ. พร้อมเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ “นักบินพาณิชย์ตรี”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยภาควิชาศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันศุกร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 328 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ร่วมกัน โดยนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของโรงเรียนการบินศรีราชา...

ซีพีเอฟ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และคนงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก...

กทท. จัดอบรมเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัยให้ชาวชุมชนโดยรอบ ทชส. และ ทชข.

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ดำเนินโครงการจัดงานฝึกอบรมขับเครื่องมือทุ่นแรงให้กับชุมชนที่มีแหล่งที่พักอาศัยรอบบริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือเชียงของ หลักสูตร "เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย" เพื่อฝึกอาชีพให้ชาวชุมชน ตามนโยบาย CSR ของ กทท.โดยมี นายโกมล ศรีบางพลีน้อย อ.ทกท. เป็นประธานในพิธีเปิด และเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง อทร.(บธ) ร้อยตำรวจโท ประจักษ์...

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มเที่ยวบินกรุงเทพฯ – ดานัง เป็น 2 เที่ยวต่อวัน เริ่ม 1 มี.ค. นี้

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ดานัง (เวียดนาม) จากวันละ 1 เที่ยวบิน เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น...

POPULAR POSTS