วันพฤหัส, มิถุนายน 27, 2019

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ

นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นำคณะผู้บริหาร อาสาสมัครกลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน จำนวน 210 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกระบวนการผลิตอันทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต...

NSI นำสินประกันภัย ผนึกพันธมิตรเปิดตัวแบรนด์ใหม่“ก้าวไกลไปด้วยกัน”

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดNSI : 2019 Better Partner For Better Life เพื่อประกาศวิสัยทัศน์แบรนด์ใหม่ NSI นำสินประกันภัย

ซีพีเอฟรักษ์โลกยั่งยืน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมคุ้มครองโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จับมือภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ดำเนินโครงการปลูก-อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บนบกและป่าชายเลน  พร้อมทั้งลดและเลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น ทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศ                   นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และสนับสนุนพนักงานให้ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและรอบรั้วโรงงานและฟาร์ม รวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ            

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันหมอกควัน

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N95...

ECONMASS พบปะพันธมิตร

คุณชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งของคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ECONMASS) ประจำปี 2562 นำโดย คุณสุธารัตน์  เกษร...

เกษตรกรเลี้ยงหมูขอบคุณ รมว.เกษตรฯ ดันแผนเตรียมความพร้อมรับมือ ASF เป็นวาระแห่งชาติสำเร็จ

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศขอบคุณ รมว.เกษตรและสหกรณ์ หลัง ครม. อนุมัติแผนใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF)  วงเงิน 148,542,900 บาท ในปีงบฯ 2562-2564 เชื่อว่าจะทำให้การป้องกันโรคที่รัดกุมอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ  นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

น.ศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตรมจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คว้ารางวัล ชนะเลิศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

               นางสาวคณิตา ทนะขว้างนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคDMAIC ลดน้ำหนักบรรจุเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซูริมิมีผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา               สืบเนื่องจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีรศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยวกล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประเภทสถานประกอบการดีเด่น 1 รางวัลและโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 9รางวัลอีกด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนแก่ SSP สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองบินเหงียน ประเทศเวียดนาม นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)...

ธพว. หวังปั้นสตาร์ทอัพวงการยางพาราไทย เฟ้นหานักศึกษาร่วมโครงการ “SME D Scale Up Rubber HACKATHON”

SME D Bank ต่อยอดความสำเร็จโครงการ“SME D Scale Up Rubber Innovation” ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อีกครั้ง สานฝันให้สตาร์ทอัพวงการยางพาราไทยในโครงการ “SME D Scale Up Rubber Hackathon ติดปีก Start Up ยางพาราสู่สากล” เฟ้นหานักศึกษาทั่วไทยไอเดียธุรกิจเฉียบเกี่ยวข้องกับยางพารา ชิงเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจกว่า 280,000 บาท...

ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ธุรกิจพืชครบวงจร และ CP-Meiji เปิดศูนย์ผลิตอาหารหยาบสำหรับโค หนุนเกษตรกรผลิตน้ำนมคุณภาพสูง

ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง CPP CP-Meiji พัฒนาอาหารหยาบ “ข้าวโพดหมัก” หรือ Corn silage ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ได้น้ำนมดิบคุณภาพสูง และผู้บริโภคได้รับน้ำนมสดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ตั้งเป้าปี 62 ผลิตอาหารหยาบได้ 2 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

POPULAR POSTS