70 ปี นำสินประกันภัย Moving Forward Together

0
152

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีในการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “70 ปี นำสินประกันภัย พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ 4.0 : Moving Forward Together” พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ประกันภัยยุคดิจิทัลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยมีนายสันต์  โชติพฤกษ์ ประธานกรรมการ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งในงานมีลูกค้า ตัวแทน นายหน้า พันธมิตรธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องราชเทวี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ  เมื่อเร็วๆ นี้