PTTOR หนุนนโยบายรัฐ ผลิต-จำหน่ายดีเซลหมุนเร็ว B 20 ให้กลุ่่มสิงห์รถบรรทุก

0
273

PTTOR หนุนนโยบายรัฐด้านพลังงานทดแทนด้วยการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 และจำหน่ายให้กลุ่มขนส่งขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 270,000 ลิตรต่อเดือน ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 360 ตันต่อปี เล็งขยายผลวยการเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งรายอื่นเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้นต่อไป

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด จซชลบุรี ว่า จากสถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานได้หาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 มีเป้าหมายในการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน และคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น จากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี โดยกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมัน บี 20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและค่าโดยสาร รวมถึงค่าครองชีพของประชาชนที่จะลดลงได้อีกด้วย

“จากการศึกษาทดลองใช้น้ำมัน บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่บางยี่ห้อบางรุ่น พบว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อีกทั้งยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระทรวงยังอยู่ระหว่างการขยายผลการใช้ไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ทองธารา ขนส่ง จำกัด, บริษัท คุณอนันต์ แอนด์ เค-แมน เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัดท.เที่ยง ขนส่ง อีกด้วย

นอกจานี้ นายศิริ กล่าวอีกว่าส่วนการใช้ บี 20 ในรถบขส.หรือรถเมล์นั้น ยังต้องรอผลการทดสอบและการทดลองใช้จริงของรถบรรทุกขนส่งของเอส ซี แคริเออร์ ด้วย เนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงานเป็นของรัฐจึงต้องศึกษาให้มีผลที่แน่ชัดก่อนหลังจากนั้นจึงจะนำไปหารือกับรมว.คมนาคมต่อไป ส่วนการทดลองใช้บี 10 ในรถไฟนั้นเบื้องต้นนับว่าได้ผลดีมาก แต่ต้องรถผลทดสอบที่จะออกมาอย่างเป็นทางการในเดือนส.ค.ก่อนที่จะขยายผลการใช้เป็น บี 20 ต่อไป

ด้านนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) กล่าวว่า PTTOR มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 สำหรับรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดย PTTOR ให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต จัดเก็บ และจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้ได้มาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการ โดยผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จากคลังน้ำมันลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเพียงแห่งเดียว เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

“เราได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 แล้วตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมจำนวนการผลิตและจำหน่ายน้ำมันทั้งสิ้นประมาณ 270,000 ลิตรต่อเดือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 30 ตันต่อเดือน หรือ 360 ตันต่อปี และมีแผนจะขยายผลโครงการด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งรายอื่นเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้นต่อไป และมีแผนจะขยายผลโครงการด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งรายอื่นเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้นต่อไป”

ขณะที่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มปตท.เจรจากับผู้ประกอบการขนส่งอีก 2 รายนอกเหนือจากกลุ่มเอส ซี เพื่อให้ร่วมการใช้บี 20 โดยเบื้องต้นกลุ่มเอส ซี จะทดลองใช้สำหรับรถบรรทุก 10 คัน ซึ่งจะใช้บี 20 ราว 20,000 ลิตร/เดือน เพื่อปรับกระบวนการต่าง ๆ และทดสอบการดูแลเครื่องยนต์ในการใช้บี 20 ก่อนจะขยายให้ได้ตามเป้าหมาย 600 คัน

ด้านนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเอสซีฯได้เข้าร่วมการใช้บี 20 ในการขนส่งสินค้าครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ช่วยเหลือเกษตรกรและยังเป็นการร่วมใช้สิทธิประโยชน์ที่การใช้บี 20 จะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป 3 บาท/ลิตร โดยมีเป้าหมายจะใช้บี 20 สำหรับรถบรรทุกจำนวนประมาณ 600 คัน จากที่มีอยู่ทั้งหมด 1,200 คัน เพราะยังต้องคำถึงปริมาณบี 20 ที่จะรองรับการใช้ในอนาคตด้วย