สแกนเนีย จัดอบรมทักษะการขับขี่ชั้นสูง มุ่งสร้างกำไรธุรกิจยั่งยืน

0
344

สแกนเนีย จัดอบรมทักษะการขับขี่ชั้นสูงมุ่งสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจขนส่ง เน้น 3 หัวใจหลักที่นักขับสแกนเนียมืออาชีพต้องมีทั้งการใช้รถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิง และ สร้างความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นบนท้องถน

 

thumbnail_photo-scania-k-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8801

นายอำนาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวถึง หลักสูตรการอบรมทักษะการขับขี่รถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ของ สแกนเนีย ว่า หลักสูตรในการอบรมมีความครอบคลุมทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การขับขี่เบื้องต้น Scania Driver Training มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความชำนาญในการใช้รถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมการดูแลรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานรถสแกนเนียมาก่อน หรือ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทบทวนทักษะนักขับให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้รถสแกนเนียเพิ่มขึ้น  และการฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูง Advance Driver Program (ADP) มุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นเทรนเนอร์ หรือครูผู้ฝึกสอนพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ให้มีความรอบรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักขับต่อไป

photo-scania-adp01-1

โดยการอบรมหลักสูตรพิเศษที่สแกนเนียจัดทำขึ้นนั้น เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนพนักงานขับ และ นักขับผู้มีประสบการณ์  ที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้เทคนิคการขับขี่ให้เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญคือสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมืออาชีพ สามารถผลิตพนักงานขับที่มีคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นแก่บริษัทต้นสังกัด ซึ่งเป็นการต่อยอดผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าสแกนเนีย

ส่วนเนื้อหาในการอบรมฯนั้น ได้รับการออกแบบและพัฒนามาจากหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมนักขับมืออาชีพระดับโลกของ สแกนเนีย นำมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และกฎข้อบังคับทางกฎหมายของไทยโดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบนถนนจริงอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 วัน ครอบคลุมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์และระบบของรถสแกนเนีย การเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เทคนิคการควบคุมรถระดับสูง การขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงและการขับขี่ปลอดภัยบนสภาพถนนจริง บรรทุกน้ำหนักจริงในเส้นทางขึ้น-ลงภูเขา การตรวจวิเคราะห์ปัญหารถและแก้ไขเบื้องต้น การวิเคราะห์อุบัติเหตุ รวมถึงกฎหมายการขับขี่และการขนส่ง พร้อมทั้งอบรมเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน และมอบข้อมูลความรู้ทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

photo-scania-adp02 photo-scania-adp03

ด้านนายจำลอง โสภาเลิศ จาก บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการขับขี่รถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ขั้นสูง (ADP) กล่าวถึงการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า  “นอกจากจะได้พบเพื่อนใหม่จากต่างบริษัทที่ทำอาชีพเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ยังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักขับคนอื่นๆ ได้ต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักขับรถที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้มากขึ้นอีกด้วย”

สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกฝึกอบรมพนักงานขับรถ
สแกนเนีย โทร. 0 2769 9200