BSGF ร่วม MOU “ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”จัดอบรมการจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้ว

0
29

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ คณะผู้บริหาร บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ BSGF กลุ่มบริษัทธนโชคกรุ๊ป และเครือข่ายเทศบาลนครรังสิต เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 จัดโดยเทศบาลนครรังสิต ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธาน และนอกจากการลงนาม ยังมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

โดย นายนิพนธ์ ได้กล่าวถึงโครงการทอดไม่ทิ้ง และโครงการไม่ทอดซ้ำ เพื่อกระบวนการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างถูกวิธี ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงแนวทางการจัดการน้ำมันทอดช้ำของ BSGF ที่ร่วมจัดบูธกิจกรรมโครงการทอดไม่ทิ้งในงานนี้ด้วย เพื่อผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการจัดการน้ำมันทอดช้ำ ทอดไม่ทิ้งเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ภาคีเครือข่ายเห็นความความสำคัญมีส่วนร่วมช่วยขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเป็นรูปธรรมในพื้นที่

นอกจากนี้ BSGF และ กลุ่มบริษัทธนโชคกรุ๊ป ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 จัดอบรมแนวทางการดำเนินงานการจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้ว ภายใต้โครงการทอดไม่ทิ้ง รุ่นที่ 3 เพื่อจัดการน้ำมันทำอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil : UCO) อย่างถูกต้อง ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและครบวงจร โดยจัดตั้งสถานี (UCO Station) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานจุดรวบรวมน้ำมันทำอาหารใช้แล้ว นำไปผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล และพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) ณ บริษัท ธนโชคออยล์ไลท์ จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร